MlijekoSarajevska mljekara osnovana je 1953. g. i najstariji je proizvođač mlijeka i mliječnih prerađevina u BiH. Mljekara je izgrađena donacijom UNICEF-a i bila je predviđena kao pomoć djeci Sarajeva u posljeratnim danima izgradnje zemlje.

Mlijeko trajno 3,2% m.m. u tetrapaku 1 l.
Mlijeko trajno 2,8% m.m. u tetrapaku 1 l.
Mlijeko trajno 1,5% m.m. u tetrapaku 1 l.
Mlijeko trajno 0,9% m.m. u tetrapaku 1 l.
Mlijeko trajno 0,9% m.m. u tetrapaku 1 l.
Mlijeko trajno 3,8% m.m. Cafe Milk u tet. 1 l.
Mlijeko trajno 2,8% m.m. Vitamini u tet. 1 l.
Mlijeko trajno 1,5% m.m. Omega 3 u tet. 1 l.
Mlijeko trajno 2,0% m.m. "Farma" 1 l.
ZBUNJOLA čokoladno mlijeko 0,2 l.
ZBUNJOLA mlijeko sa vitaminima 0,2 l.
Mlijeko trajno 2,8% m.m. u tetrapaku 0,2 l.